Czym jest kurs nauki angielskiego dla 5 latka i na czym polega?

Każdy chyba się zgodzi, że znajomość języka angielskiego jest we współczesnym świecie na wagę złota. Dzieci uczą się go już od szkoły podstawowej, jednak mimo to już jako dorośli nierzadko odczuwają opory przed wypowiadaniem się przy użyciu mowy Szekspira. Zaradzić temu mogą kursy nauka angielskiego dla 5 latka. Oswojenie dziecka z językiem obcym już w tak młodym wieku przełoży się na szybsze uzyskanie płynności językowej w późniejszym życiu oraz polepszy wyniki w nauce dziecka, gdy zacznie ono uczęszczać do szkoły podstawowej.

Na czym polega kurs nauki angielskiego dla 5 latka?

nauka angielskiego

Jak już zostało wspomniane, zajęcia organizowane w ramach takich kursów mają za zadanie przede wszystkim oswoić dziecko z posługiwaniem się językiem angielskim. Tyczy się to zarówno wypowiadania się przy użyciu angielskiego, jak i rozumienia go ze słuchu. Celem takich kursów nie jest jednak tylko kształtowanie umiejętności twardych. Nie mniej ważne jest rozwijanie umiejętności miękkich u dziecka, takich jak praca zespołowa, wypowiadanie się na forum grupy, czy wzmacnianie poczucia własnej wartości. Na zajęciach nie ma miejsca na nudne siedzenie w ławkach i przepisywanie suchej teorii z tablicy. Dzieci na kursach nauki angielskiego dla 5 latka uczą się poprzez gry, ciągłe obcowanie z językiem i jego praktyczne wykorzystanie.

Gdzie szukać takich kursów?

Kursy angielskiego dla 5 latków stanowią część oferty niektórych szkół językowych. Istnieją również placówki, które specjalizują się w organizowaniu zajęć tego typu. Warto wybierać szkoły językowe z wieloletnim doświadczeniem, gdyż wybór nieodpowiedniej instytucji może skutkować zniechęceniem dziecka do dalszej nauki języka angielskiego. Miejscem, w którym najprościej jest zapisać dziecko na zajęcia, jest internet. Wiele szkół posiada własne strony internetowe, gdzie można zapoznać się z ich ofertą. Kurs online możesz znaleźć m.in. na Edoo.pl.